ภาพกิจกรรมสมาคม

ประมวลภาพกิจรรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ำ (Lifesaving and Water Rescue) ประจำปี 2565 รุ่นที่ 4
วันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2565 ณ สระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ประมวลภาพกิจรรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ำ (Lifesaving and Water Rescue) ประจำปี 2565 รุ่นที่ 4
วันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2565 ณ สระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ประมวลภาพกิจรรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ำ (Lifesaving and Water Rescue) ประจำปี 2565 รุ่นที่ 4
วันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2565 ณ สระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
นายเอกสิทธิ์ คล้ายสิทธิ์ วิทยากรจากสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ ได้รับเชิญจากหน่วยงานสาธารณสุขนนทบุรี ในการบรรยายให้ความรู้เรื่องการป้องกันการจมน้ำในหลักสูตรการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด กับมูลนิธิ, อาสาสมัคร และสมาชิกสภาเทศบาล
วันที่ 15 ธันวาคม 2565
สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำจัดการประชุมประจำปี 2565 ที่ร้านอาหาร Pola Pola กรุงเทพมหานคร โดยมี ผศ.ดร. อิทธิกร ขำเดช นายกสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ และคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุม
สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำจัดการประชุมประจำปี 2565 ที่ร้านอาหาร Pola Pola กรุงเทพมหานคร โดยมี ผศ.ดร. อิทธิกร ขำเดช นายกสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ และคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันการจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 1 วันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2565 และรุ่นที่ 2 วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2565 ณ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์