ภาพกิจกรรมสมาคม

ประมวลภาพกิจรรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ำ (Lifesaving and Water Rescue) ประจำปี 2565 รุ่นที่ 4
วันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2565 ณ สระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ประมวลภาพกิจรรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ำ (Lifesaving and Water Rescue) ประจำปี 2565 รุ่นที่ 4
วันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2565 ณ สระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ประมวลภาพกิจรรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ำ (Lifesaving and Water Rescue) ประจำปี 2565 รุ่นที่ 4
วันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2565 ณ สระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
นายเอกสิทธิ์ คล้ายสิทธิ์ วิทยากรจากสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ ได้รับเชิญจากหน่วยงานสาธารณสุขนนทบุรี ในการบรรยายให้ความรู้เรื่องการป้องกันการจมน้ำในหลักสูตรการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด กับมูลนิธิ, อาสาสมัคร และสมาชิกสภาเทศบาล
วันที่ 15 ธันวาคม 2565
สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำจัดการประชุมประจำปี 2565 ที่ร้านอาหาร Pola Pola กรุงเทพมหานคร โดยมี ผศ.ดร. อิทธิกร ขำเดช นายกสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ และคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุม
สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำจัดการประชุมประจำปี 2565 ที่ร้านอาหาร Pola Pola กรุงเทพมหานคร โดยมี ผศ.ดร. อิทธิกร ขำเดช นายกสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ และคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุม

สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ และ อินเตอร์เนชันแนล ไลฟ์ เซฟวิ่ง จัดการฝึกอบรมหลักสูตร ไอแอลเอส เซิร์ฟ ไลฟ์การ์ด หรือ เลเวล 3 ไลฟ์การ์ด โอเชียน แอนด์ พูล ขึ้นระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2565 รวมเป็นระยะเวลา 5 วัน ณ โรงแรมบียอนด์ รีสอร์ต หาดกะตะ จังหวัดภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก มร.ฟีลด์ เดวิด เรย์มอนด์ เคลย์ตัน วิทยากรของ อินเตอร์เนชันแนล ไลฟ์ เซฟวิ่ง (ไอแอลเอส) และนายรัตนพัทธ์ ธีรารัตนวระกุล ผู้ช่วยวิทยากรชาวไทย จากสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีผู้ร่วมอบรมจำนวน 20 คน ภายใต้การสนับสนุนของ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และ การกีฬาแห่งประเทศไทย