สถาพร ทิพย์ธารา

 

อาชีพ            ครูสอนว่ายน้ำอิสระ

ที่อยู่              56/123 หมู่ที่ 10 ซอยเดชเจริญ 3 ตำบลคูคต

                    อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์        086-601-9617

การศึกษา       ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

 

การฝึกอบรม

 · หลักสูตรครูสอนว่ายน้ำและเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ (Lifeguard) สระ Y.M.C.A.  

 · หลักสูตร Life Saving and Water Rescue,Royal Life Saving Society,    

  AUSTRALIA

 · หลักสูตร An Update Course on Life Saving,Royal Life Saving Society,UK

 · หลักสูตรการรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ำ สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ

 · หลักสูตร Life Saving Instructor สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ

 

ประสบการณ์การทำงาน

· ครูสอนว่ายน้ำและเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ (Lifeguard) สระ Y.M.C.A.

· ผู้จัดการ สระว่ายน้ำ Y.M.C.A.

· วิทยากร Life Saving & Water Rescue (Lifeguard Training Course)

  สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ

· วิทยากรหลักสูตร การว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ

 

·ผู้ตัดสินกีฬาว่ายน้ำ สมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย