จ่าสิบเอกศุภโชค วิเศษทอง

ชื่อ – นามสกุล จ่าสิบเอกเด่น   วิเศษทอง

ที่ทำงาน        กองพันทหารม้าที่ 27 รักษาพระองค์ กองพลทหารม้าที่ 2

                   ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง สระบุรี 18000

ที่อยู่             700/82 หมู่บ้านสระบุรีซอย 3

ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว

อำเภอเมือง สระบุรี 18000

โทร.              089 – 502 – 5339

การศึกษา       ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดอุดรธานี

                   นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

 

การฝึกอบรม  

หลักสูตร Life Saving and Water Rescue (Lifeguard Training Course)  สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ

 

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์

·       ครูสอนว่ายน้ำ สระว่ายน้ำ ค่ายอดิศร ศูนย์การทหารม้า สระบุรี

·       ผู้ฝึกสอนนักกีฬาว่ายน้ำ ชมรมว่ายน้ำจังหวัดสระบุรี

·       วิทยากร Life Saving & Water Rescue (Lifeguard Training course) สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ

·       วิทยากรหลักสูตร ครูสอนว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ

·       ผู้ตัดสินกีฬาว่ายน้ำ สมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย