เอกสิทธิ์ คล้ายสิทธิ์

 

อาชีพ           ครูสอนว่ายน้ำอิสระ

ที่อยู่             99/14 หมู่บ้านรุ่งกิจวิลล์ ถนนนิมิตใหม่ 13 แขวงทรายกองดิน

                   เขตคลองสามวา กทม. 10230

มือถือ           089-168-4354

 

การศึกษา      

· ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดอ่างทอง

· ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2531

 

การฝึกอบรม 

· หลักสูตรครูสอนว่ายน้ำและเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ (Lifeguard) สระ Y.M.C.A. 

· หลักสูตร Life Saving and Water Rescue สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ

· หลักสูตร Life Saving Instructor สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ

 

ประสบการณ์  

· ครูสอนว่ายน้ำและเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ (Lifeguard) สระ Y.M.C.A.  

· ผู้จัดการ สระว่ายน้ำ Y.M.C.A.

· วิทยากร Life Saving & Water Rescue (Lifeguard Training Course)

  สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ

· วิทยากรหลักสูตร การว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ

· ผู้ตัดสินกีฬาว่ายน้ำ สมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย