รังสิต เพ็งอารีย์

 

ตำแหน่ง         ครูพลศึกษา (ว่ายน้ำ) โรงเรียนวัฒนพฤกษา

ที่ทำงาน         โรงเรียนวัฒนพฤกษา ซอยภูมิเวท ถนนติวานนท์ อำเภอปากเกร็ด

                     นนทบุรี 11120

ที่อยู่              34/623 หมู่ 4 ถนนประชาราษฎร์ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง

                    จังหวัดนนทบุรี 11400

โทร               086-036-0414

การศึกษา       ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิทยาลัยพลศึกษากรุงเทพ

 

การฝึกอบรม

· หลักสูตรครูสอนว่ายน้ำและเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ (Lifeguard) สระว่ายน้ำ   

  สมาคม YMCA  

· หลักสูตร LifeSaving and Water Rescue (Lifeguard Training course)

  สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ

 

ประสบการณ์การทำงาน

· ครูสอนว่ายน้ำและเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์  (Lifeguard) สระว่ายน้ำ สมาคม YMCA

· เจ้าหน้าที่สระว่ายน้ำ สายงานกิจกรรม สมาคม YMCA

· อาสาสมัครครูสอนว่ายน้ำและ Lifeguard สวนน้ำ The MALL งามวงศ์วาน

· ครูสอนว่ายน้ำ สระว่ายน้ำชลนที ปากเกร็ด

· ครูสอนว่ายน้ำ โรงเรียนวัฒนพฤกษา ปากเกร็ด นนทบุรี

· วิทยากร Life Saving & Water Rescue (Lifeguard Training course)สมาคม   

  เพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ

 

· วิทยากรหลักสูตร ครูสอนว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ