ภาพกิจกรรมสมาคม

โครงการอบรมทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ตามโครงการ ไทหล่มบ่จมน้ำ ปี 2
วันที่ 12-14 มิถุนายน 2560 โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
โครงการอบรมทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ตามโครงการ ไทหล่มบ่จมน้ำ ปี 2
วันที่ 12-14 มิถุนายน 2560 โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
โครงการอบรมทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ตามโครงการ ไทหล่มบ่จมน้ำ ปี 2
วันที่ 12-14 มิถุนายน 2560 โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
โครงการอบรมทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ตามโครงการ ไทหล่มบ่จมน้ำ ปี 2
วันที่ 12-14 มิถุนายน 2560 โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
โครงการอบรมทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ตามโครงการ ไทหล่มบ่จมน้ำ ปี 2
วันที่ 12-14 มิถุนายน 2560 โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการสร้างครู ก. หลักสูตรการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด
ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมโดมทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ และ สระว่ายน้ำวังประภารีสอร์ท อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการสร้างครู ก. หลักสูตรการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด
ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมโดมทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ และ สระว่ายน้ำวังประภารีสอร์ท อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการสร้างครู ก. หลักสูตรการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด
ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมโดมทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ และ สระว่ายน้ำวังประภารีสอร์ท อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการสร้างครู ก. หลักสูตรการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด
ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมโดมทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ และ สระว่ายน้ำวังประภารีสอร์ท อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการสร้างครู ก. หลักสูตรการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี & สระว่ายน้ำนารีนุกูล
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการสร้างครู ก. หลักสูตรการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี & สระว่ายน้ำนารีนุกูล
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการสร้างครู ก. หลักสูตรการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี & สระว่ายน้ำนารีนุกูล

 

 

**ค่าลงทะเบียนคนละ 3,000.-บาท**

<<รายละเอียด>>>