ภาพกิจกรรมสมาคม

สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ (TLSS) ได้รับรางวัลผู้ก่อการดี (Merit Maker) ประเภท "หน่วยงานเครือข่ายดีเด่น"
ในเวทีสัมนา Merit Maker...Drown No More 2016 "สานพลังผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำ" จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ (TLSS) ได้รับรางวัลผู้ก่อการดี (Merit Maker) ประเภท "หน่วยงานเครือข่ายดีเด่น"
ในเวทีสัมนา Merit Maker...Drown No More 2016 "สานพลังผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำ" จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ (TLSS) ได้รับรางวัลผู้ก่อการดี (Merit Maker) ประเภท "หน่วยงานเครือข่ายดีเด่น"
ในเวทีสัมนา Merit Maker...Drown No More 2016 "สานพลังผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำ" จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
อบรมเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์(Lifeguard) ประจำปี 59 รุ่นที่3
ระหว่างวันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2559
อบรมเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์(Lifeguard) ประจำปี 59 รุ่นที่3
อบรมเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์(Lifeguard) ประจำปี 59 รุ่นที่3
ระหว่างวันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2559
อบรมเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์(Lifeguard) ประจำปี 59 รุ่นที่3
ระหว่างวันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2559
อบรม Singha Annual Lifesaving Update For Lifeguard Trainers and Swimming Coaches
วันที่ 12-14 ธันวาคม 2559
อบรม Singha Annual Lifesaving Update For Lifeguard Trainers and Swimming Coaches
วันที่ 12-14 ธันวาคม 2559

 

 

**ค่าลงทะเบียนคนละ 3,000.-บาท**

<<รายละเอียด>>>


 

 

 

รายการจับประเด็นข่าวร้อนวันที่ 26 กันยายน 2559

เรื่องความรู้เกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดจากอุบัติภัยทางน้ำ

โดย พลตรีอดิศักดิ์  สุวรรณประกร (ครูอุ๋ย) ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมฯสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ