ภาพกิจกรรมสมาคม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูสอนว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด Survival Swimming Instructor Course
ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม และ 1 เมษายน 2560 ณ โรงเรียนวัดคมนียเขต ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูสอนว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด Survival Swimming Instructor Course
ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม และ 1 เมษายน 2560 ณ โรงเรียนวัดคมนียเขต ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูสอนว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด Survival Swimming Instructor Course
ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม และ 1 เมษายน 2560 ณ โรงเรียนวัดคมนียเขต ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูสอนว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด Survival Swimming Instructor Course
ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม และ 1 เมษายน 2560 ณ โรงเรียนวัดคมนียเขต ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
อบรมเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ (Lifeguard) ของสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ (Thai Life Saving Society) ประจำปี 2560
ระหว่างวันที่ 20 - 24 มีนาคม 2560
อบรมเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ (Lifeguard) ของสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ (Thai Life Saving Society) ประจำปี 2560
ระหว่างวันที่ 20 - 24 มีนาคม 2560
อบรมเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ (Lifeguard) ของสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ (Thai Life Saving Society) ประจำปี 2560
ระหว่างวันที่ 20 - 24 มีนาคม 2560
อบรมเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ (Lifeguard) ของสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ (Thai Life Saving Society) ประจำปี 2560
ระหว่างวันที่ 20 - 24 มีนาคม 2560
อบรมเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ (Lifeguard) ของสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ (Thai Life Saving Society) ประจำปี 2560
ระหว่างวันที่ 20 - 24 มีนาคม 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาแกนนำผู้ก่อการดี
ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2560 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาแกนนำผู้ก่อการดี
ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2560 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาแกนนำผู้ก่อการดี
ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2560 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาแกนนำผู้ก่อการดี
ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2560 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

 

 

**ค่าลงทะเบียนคนละ 3,000.-บาท**

<<รายละเอียด>>>


 

 

 

รายการจับประเด็นข่าวร้อนวันที่ 26 กันยายน 2559

เรื่องความรู้เกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดจากอุบัติภัยทางน้ำ

โดย พลตรีอดิศักดิ์  สุวรรณประกร (ครูอุ๋ย) ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมฯสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ