ภาพกิจกรรม

ACR Rayong
Nakonprathom
Samui
This slideshow uses a JQuery script adapted from Pixedelic
Kampangpetch
Koh Srichang
Chaiyopoom
Kampangpetch
Koh Srichang

ตารางการอบรมปี 2559

วันที่

สถานที่

หมายเหตุ

รุ่นที่ 1 ระหว่าง 23-27 กุมภาพันธ์ 2558

                                       

สระว่ายน้ำ

ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์

   

 

081-659-2147

 

รุ่นที่ 2 ระหว่าง 25-29 พฤษภาคม 2558

รุ่นที่ 3 ระหว่าง 24-28 สิงหาคม 2558

ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.