สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ (TLSS ) ขอเชิญท่านที่สนใจมาร่วมกันเขียนประวัติศาสตร์ เข้าชมและหรือร่วมการแข่งขัน LIFESAVING สระว่ายน้ำ (POOL EVENTS) ครั้งแรกในประเทศไทย ประจำปี 2559 ณ สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก วันที่12 ธันวาคม 2559 เวลา 10.30 - 12.00น

...ท่านอาจเป็นตัวแทนประเทศไทย(ทีมชาติไทย)ไปแข่งขันในรายการ Lifesaving World Championship Adelaide 2018...

 


 

 

 

รายการจับประเด็นข่าวร้อนวันที่ 26 กันยายน 2559

เรื่องความรู้เกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดจากอุบัติภัยทางน้ำ

โดย พลตรีอดิศักดิ์  สุวรรณประกร (ครูอุ๋ย) ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมฯสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ

 

ภาพกิจกรรมสมาคม

สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ (TLSS ) ขอเชิญท่านที่สนใจมาร่วมกันเขียนประวัติศาสตร์ เข้าชมและหรือร่วมการแข่งขัน LIFESAVING สระว่ายน้ำ (POOL EVENTS) ครั้งแรกในประเทศไทย ประจำปี 2559
ณ สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก วันที่12 ธันวาคม 2559 เวลา 10.30 - 12.00น
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเป็นวิทยากรตามหลักสูตร ว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด (Survival Swimming Curriculum) เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายผู้ก่อการดี (Merit Meker)
วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2559 ณ สระว่ายน้ำ และห้องประชุมในอาคารสวนกีฬา
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเป็นวิทยากรตามหลักสูตร ว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด (Survival Swimming Curriculum) เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายผู้ก่อการดี (Merit Meker)
วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2559 ณ สระว่ายน้ำ และห้องประชุมในอาคารสวนกีฬา
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเป็นวิทยากรตามหลักสูตร ว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด (Survival Swimming Curriculum) เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายผู้ก่อการดี (Merit Meker)
วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2559 ณ สระว่ายน้ำ และห้องประชุมในอาคารสวนกีฬา
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเป็นวิทยากรตามหลักสูตร ว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด (Survival Swimming Curriculum) เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายผู้ก่อการดี (Merit Meker)
วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2559 ณ สระว่ายน้ำ และห้องประชุมในอาคารสวนกีฬา